alebo pridaj súťaž

Pridať príspevok
Zadajte dátum platnosti v anglickom tvare napr. October 30,2011
Zadajte URL stránok a článok súťaže spolu s HTTP a WWW


Pokiaľ ste kamenná predajňa, uveďte Google Map polohu.

Prechádzať kategórie

+ View Detail

Súťaž je dobrým prostriedkom propagácie a má výhody

Posted by • január 8, 2012 at 12:00 pm

Dobrá internetová súťaž môže byť veľmi dobrým prostriedkom propagácie firmy, alebo značky. Pokiaľ máte produkty, ktoré môžu zaujať a nejde o vec, ktorú môže využiť len veľmi úzky okruh ľudí, možno by bolo zaujímavé