alebo pridaj súťaž

Pridať príspevok
Zadajte dátum platnosti v anglickom tvare napr. October 30,2011
Zadajte URL stránok a článok súťaže spolu s HTTP a WWW


Pokiaľ ste kamenná predajňa, uveďte Google Map polohu.

Prechádzať kategórie

+ View Detail

Malý slovník v oblasti online súťaženia a realizácie súťaží

Posted by • január 7, 2012 at 12:00 pm

Vzhľadom na to, že mnoho free internetových súťaží si pletie niektoré významy a pojmy, sme si dovolili len pre informáciu vypracovať niekoľko definícií slov, aby nedošlo k ich zámene a hlavne nech sú správne