alebo pridaj súťaž

Pridať príspevok
Zadajte dátum platnosti v anglickom tvare napr. October 30,2011
Zadajte URL stránok a článok súťaže spolu s HTTP a WWW


Pokiaľ ste kamenná predajňa, uveďte Google Map polohu.

Prechádzať kategórie

+ View Detail

Pozor pred podvodnými súťažami o iPhone, iPad a iné lákavé výrobky na webe

Posted by • december 22, 2013 at 2:55 pm

Vážení priatelia, teší nás váš záujem o naše stránky, ale aj záujem zo strany organizátorov súťaží. Sami sledujeme svet súťaží a súťaženia a v poslednom čase nás okolnosti nenechávajú chladnými. Online dostupných je niekoľko