alebo pridaj súťaž

Pridať príspevok
Zadajte dátum platnosti v anglickom tvare napr. October 30,2011
Zadajte URL stránok a článok súťaže spolu s HTTP a WWW


Pokiaľ ste kamenná predajňa, uveďte Google Map polohu.

Prechádzať kategórie

+ View Detail

Novinky v oblasti súťaží a všetky slovenské súťaže na magazíne naraz

Posted by • marec 18, 2013 at 10:28 pm

Súťaží je na internete mesiac od mesiaca čoraz viac. Niektoré musíme zamietnuť často preto, že pri ich pridávaní ľudianedávajú popis, alebo robia mnoho chýb, ktoré z našej strany nemožno opraviť – zlý opbrázok, nesprávne